• Thông dụng

  Danh từ

  Tune, melody
  bài thơ giàu âm điệu
  The poem is full of melody
  hát đúng âm điệu
  to sing in tune
  Strain
  tác phẩm âm điệu anh hùng ca
  the work has an epic strain in it, the work is written in an epic strain

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  intonation
  tonality
  tone
  tune

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X