• Thông dụng

  Phó từ

  At least
  phải đọc ít nhứt một cuốn sách mỗi tuần lễ
  You should read at least one book every week

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X