• Thông dụng

  To play for the vanity of winning
  chơi cờ để giải trí không cốt ăn thua
  to play chess for amusement, not for the vanity of winning
  To make it, to succeed
  không tiền thì không ăn thua
  without money, we won't make it
  phải cố gắng gấp đôi mới ăn thua
  we must work twice harder to make it

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X