• Thông dụng

  Động từ

  To eat and drink
  ăn uống điều độ
  to be temperate, to live temperately
  To give feasts, to entertain lavishly
  bỏ tục lệ ăn uống khi ma chay cưới xin
  to discontinue the habit of giving feasts on the occasion of a funeral or wedding

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  ingest

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X