• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  perforated-plate extractor

  Giải thích VN: Bình chiết suất chất lỏng sử dụng đĩa khoan chiết suất để tăng tính năng chiết suất của [[nó. ]]

  Giải thích EN: A liquid-liquid extraction vessel that uses perforated plates for enhanced extraction characteristics.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X