• Thông dụng

  Monotonous.
  Bài hát đơn điệu nghe rất chán
  That monotonous song is very dull to hear.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  flat
  monotone
  ánh xạ đơn điệu
  monotone mapping
  dãy hoàn toàn đơn điệu
  totally monotone sequence
  dãy hoàn toàn đơn điệu
  totally monotone sequence day bean
  dãy số hội tụ đơn điệu
  Convergence MONOTONE SEQUENCE
  dãy số đơn điệu
  monotone sequence
  dãy đơn điệu
  monotone sequence
  hàm đơn điệu
  monotone function
  hoàn toàn đơn điệu
  fully monotone
  đơn điệu bội
  multiply monotone
  đơn điệu mạnh
  strongly monotone
  đơn điệu ngặt
  strictly monotone
  monotonic
  dãy hoàn toàn đơn điệu
  completely monotonic sequence
  hàm đơn điệu tuyệt đối
  absolutely monotonic function
  quan hệ đơn điệu
  monotonic relationship
  sự lập luận đơn điệu
  monotonic reasoning
  monotonous
  uniform

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X