• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  simplex
  ánh xạ đơn hình
  simplex map
  khung của đơn hình
  skeleton of a simplex
  mặt của đơn hình
  face of simplex
  tâm của một đơn hình
  midpoint of a simplex
  đơn hình hình học
  geometric simplex
  đơn hình mở
  open simplex
  đơn hình suy biến
  degenerate simplex
  đơn hình topo
  topological simplex
  đơn hình đều
  regular simplex
  đơn hình đóng
  closed simplex
  simplicial
  phân hoạch đơn hình
  simplicial partition
  phức đơn hình
  simplicial complex

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X