• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  imaginary line
  virtual path
  bộ kết cuối đường ảo
  Virtual Path Terminator (ATM) (VPT)
  bộ nhận dạng đường ảo
  virtual path identifier
  chức năng liên quan đến kết nối đường ảo
  Virtual Path Connection Related Function
  kết nối đường ảo
  Virtual Path Connection (VPC)
  kết nối đường ảo chuyển mạch
  Switched Virtual Path Connection (ATM) (SVPC)
  kết nối đường ảo cố định
  Permanent Virtual Path Connection (PVPC)
  nhận dạng đường ảo
  Virtual Path Identifier (VPI)
  đường ảo chuyển mạch
  Switched Virtual Path (SVP)
  Virtual Path (VP)
  virtual route

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X