• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  flow line
  flux line
  path
  đường chảy dòng nước
  water stream path
  đường chạy tàu
  train path
  route
  chiếm dụng đường chạy
  route occupation
  giải khóa đường chạy
  route release
  giải khóa đường chạy tự động
  automatic route cancellation
  hủy bỏ đường chạy
  cancel a route
  khóa đường chạy
  route locking block
  phòng vệ đường chạy
  route protection
  rơle khóa đường chạy
  route locking relay
  thiết lập đường chạy tự động
  automatic route setting
  việc hủy bỏ đường chạy
  cancellation of the route
  run
  runner

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  burnt sugar

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X