• Đo lường & điều khiển

  Nghĩa chuyên ngành

  undershoot

  Giải thích VN: Một lượng qua đó sự phản hồi của hệ thống tới sự thay đổi trong đầu vào không đạt được kết quả mong [[muốn. ]]

  Giải thích EN: The amount by which the response of a system to a change in input fails to achieve the desired result.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X