• Thông dụng

  Blood-stained
  Bàn tay đẫm máu
  Blood-stained hands
  Bloody, saguinary
  Sự đàn áp đẫm máu
  A bloody repression
  Đấm
  Strike (with one's first), punch
  Đấm vào ngực ai
  To strike someone 's chest with one's fist
  Đấm bị bông
  To deal with a shadow-boxing opponent, to do shadow-boxing(Mỹ)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X