• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  characteristic under load
  dynamic characteristic
  load channel
  load characteristic

  Giải thích VN: Sự phản ứng giữa các giá trị hiệu điện thế cường độ dòng điện tức thời; giữa một cặp đầu cuối trong một thiết bị. Còn gọi là: DYNAMIC CHARACTERISTIC, OPERATING [[CHARACTERISTIC. ]]

  Giải thích EN: The reaction between the instantaneous values of the voltage and the current, between a pair of terminals in a device. Also, DYNAMIC CHARACTERISTIC, OPERATING CHARACTERISTIC.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X