• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  mechanical instability
  calibrate
  calibration
  bảng phân định cỡ
  calibration chart
  dịch vụ định cỡ
  calibration service
  sai lầm trong định cỡ
  calibration error
  sự định cỡ
  calibration (vs)
  sự định cỡ
  calibration set-up
  sự định cỡ tương đối
  relative calibration
  sự định cỡ tuyệt đối
  absolute calibration
  vòng định cỡ
  calibration ring
  calibrator
  bộ định cỡ
  calibrator unit
  gage
  gạch định cỡ
  gage brick
  gauge
  gạch định cỡ
  gauge brick
  phép biến đổi định cỡ
  gauge transformation
  gauged
  size
  sự định cỡ
  size classification

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X