• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  fixings

  Giải thích VN: Bộ các thiết bị hỗ trợ, chẳng hạn như nẹp gỗ, chốt được sử dụng để đảm bảo an toàn cho các mối [[nối. ]]

  Giải thích EN: A set of supports, such as grounds and plugs, that are used to secure joinery.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X