• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bronze
  bạc dẫn đồng đỏ
  bronze guide bush
  sự hàn (bằng) đồng đỏ
  bronze welding
  sự hàn bằng đồng đỏ
  bronze welding
  đồng đỏ chứa mangan
  manganese bronze
  đồng đỏ pha photpho
  phosphorus bronze
  đồng đỏ pha silic
  silicon bronze
  đồng đỏ đúc
  cast bronze
  copper
  hàn đồng đỏ
  copper rod
  quặng đồng đỏ
  red copper ore
  đinh tán đồng đỏ
  copper rivet
  đũa hàn đồng đỏ
  copper rod
  Copper (Cu)
  red brass
  red copper
  quặng đồng đỏ
  red copper ore
  tough pitch copper

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X