• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  albedometer

  Giải thích VN: Một thiết bị dùng để xác định áp suất phân chiều một bề [[mặt. ]]

  Giải thích EN: A device that determines the albedo (reflectingpower) of a surface.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X