• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  acid test
  acidicity
  acidity
  degree of acidity

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  acidity
  sự xác định độ axit chuẩn
  titrate acidity test
  sự xác định độ axit của dầu mỡ
  fat acidity test
  độ axit ban đầu
  initial acidity
  độ axit bay hơi
  volatile acidity
  độ axit chuẩn
  titrate acidity
  độ axit chung
  total acidity
  độ axit làm đông sữa
  reneging acidity
  độ axit thực
  actual acidity
  độ axit thực
  true acidity
  degree of acidity

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X