• Thông dụng

  Rack one's brains, make one's brains work hard.
  Học không chịu động não thì chậm tiến bộ
  If one dose not make one's brains work hard when studying, one's progress is likely to be slow.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X