• Thông dụng

  Kinetic energy.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  actual energy
  energy of motion
  kinetic energy
  khối lượng giải phóng thành động năng
  kinetic energy released mass
  mật độ động năng
  density of kinetic energy
  mật độ động năng
  kinetic energy density
  sự giảm động năng
  dissipation of kinetic energy
  định công-động năng
  work-kinetic energy theorem
  động năng hỗn độn
  random (kinetic) energy
  động năng quay
  rotational kinetic energy
  động năng tức thời
  instantaneous kinetic energy
  động năng tương hỗ
  mutual kinetic energy
  động năng tuyến tính
  linear kinetic energy
  động năng vùng
  Zonal Kinetic Energy (ZKE)
  kinetic energy release in matter
  kinetic energy, eidetic energy
  motional energy
  motive energy
  transport kinetic energy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X