• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  torpedo

  Giải thích VN: thiết bị nổ kín dùng để làm sạch lỗ [[khoan. ]]

  Giải thích EN: An encased explosive used to blast clear a borehole.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X