• Thông dụng

  Bump against each other, rub against each other.
  Harm, wound, touch.
  Đụng chạm đến quyền lợi của ai
  To harm someone's interesrs.
  Đụng chạm đến tình cảm của ai
  To harm someone's feeling.
  Đụng chạm lòng tự ái của bạn
  To touch one's friend's self-esteem.

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  foul

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X