• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  ivory black

  Giải thích VN: Thuốc nhuộm màu đen ròng thu được bằng cách đốt ngà voi thành [[tro. ]]

  Giải thích EN: A fine black pigment that is obtained by calcining ivory.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X