• Thông dụng

  Danh từ.

  Ivory.
  đũa ngà
  ivory chopstick.
  Elephant's tusk.

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  ivory

  Giải thích VN: Đentin cứng màu trắng tạo nên răng nanh của voi, hải , các loài thú lớn khác bị lão hóa thành màu vàng; sử dụng cho trang trí, các tác phẩm nghệ thuật các phím đàn [[piano. ]]

  Giải thích EN: A hard white dentin that forms the tusks of elephants, walruses, and other large mammals and yellows with age; used for ornaments, art objects, and piano keys.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  ebur
  tumble

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X