• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  derrick
  cột cầu đeric
  derrick mast
  cột tháp đeric
  derrick post
  máy trục đeric
  boom derrick
  đeric bàn quay
  bull wheel derrick
  đeric bánh xích
  creeper bull wheel derrick
  đeric khoan
  drilling derrick
  đeric nổi
  derrick boat
  đeric trên mặt đất
  land derrick
  derrick crane
  derrick
  cột cầu đeric
  derrick mast
  cột tháp đeric
  derrick post
  máy trục đeric
  boom derrick
  đeric bàn quay
  bull wheel derrick
  đeric bánh xích
  creeper bull wheel derrick
  đeric khoan
  drilling derrick
  đeric nổi
  derrick boat
  đeric trên mặt đất
  land derrick

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X