• Xây dựng

    Nghĩa chuyên ngành

    derrick
    cột cầu đeric
    derrick mast
    cột tháp đeric
    derrick post
    máy trục đeric
    boom derrick
    đeric bàn quay
    bull wheel derrick
    đeric bánh xích
    creeper bull wheel derrick
    đeric khoan
    drilling derrick
    đeric nổi
    derrick boat
    đeric trên mặt đất
    land derrick
    derrick crane
    derrick
    cột cầu đeric
    derrick mast
    cột tháp đeric
    derrick post
    máy trục đeric
    boom derrick
    đeric bàn quay
    bull wheel derrick
    đeric bánh xích
    creeper bull wheel derrick
    đeric khoan
    drilling derrick
    đeric nổi
    derrick boat
    đeric trên mặt đất
    land derrick

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X