• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  access control
  chương trình điều khiển truy cập tài nguyên
  resource access control facility (RACF)
  danh sách điều khiển truy cập
  access control list
  lớp con điều khiển truy cập môi trường
  MAC sublayer (mediumaccess control sublayer)
  lớp con điều khiển truy cập môi trường
  medium access control sublayer (macsublayer)
  sự điều khiển truy cập bắt buộc
  MAC (mandatoryaccess control)
  sự điều khiển truy cập bắt buộc
  medium access control (MAC)
  sự điều khiển truy cập logic
  logical access control
  sự điều khiển truy cập môi trường
  mandatory access control (MAC)
  trường điều khiển truy cập
  access control field
  từ điều khiển truy cập
  access control word
  từ điều khiển truy cập
  access-control words

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X