• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  face mark

  Giải thích VN: Một điểm đánh dấu trên bề mặt của một tấm gỗ để làm điểm chỉnh nắn sủa các bề mặt [[khác. ]]

  Giải thích EN: A mark made on the face of a piece of wood being worked to identify it as a basis for truing other surfaces.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X