• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cut point

  Giải thích VN: Việc tách nhiệt độ cao giữa các phân đoạn của dầu [[thô. ]]

  Giải thích EN: The boiling-temperature separation between cuts of a crude oil or a base stock.

  cutoff
  cutoff point
  interruption

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X