• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  yield point

  Giải thích VN: Trạng thái sức ép không còn cân xứng theo tỷ lệ nữa; dụ như đường cong khi ép đến trạng thái này sẽ không còn cong nữa trở thành đường [[thẳng. ]]

  Giải thích EN: The load at which stress is no longer proportional to strain; i.e., the stress-strain "curve" ceases to be a straight line.

  summing point

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X