• Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  high tension
  mạch điện cao áp thứ cấp
  high-tension circuit or HT circuit
  high voltage
  kìm đo điện cao áp
  high-voltage measuring pincers
  đường dây tải điện cao áp
  high-voltage transmission line

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X