• Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  alternating current
  lưới điện (xoay chiều) ba pha
  three-phase (alternatingcurrent) network
  mạch (điện) xoay chiều
  alternating-current circuit
  máy phát (điện) xoay chiều
  alternating-current generator
  máy phát (điện) xoay chiều ba pha
  three-phase alternating-current generator
  máy phát (điện) xoay chiều một pha
  single-phase alternating-current generator
  máy phát (điện) xoay chiều rôto cực lồi
  salient-pole rotor alternating-current generator
  nguồn (điện) xoay chiều
  alternating current source
  rơle (dùng điện) xoay chiều
  alternating current relay
  điện xoay chiều ba pha
  three-phase alternating current

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X