• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  dolomitic
  cát kết gắn đolomit
  dolomitic cemented sand-stone
  cát kết đolomit
  dolomitic sand-stone
  macnơ đolomit
  dolomitic marl
  đá vôi đolomit
  dolomitic limestone

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dolomite
  ba-lát đá đôlômít
  Ballast, Dolomite
  bột vôi đôlômit
  dolomite powder
  bột đôlomit
  dolomite dust
  gạch đolomit
  dolomite brick
  gạch đôlomit
  dolomite brick
  vôi đolômit
  dolomite lime
  đá vôi đôlômit
  dolomite limestone
  đôlomit dạng bột
  powdered dolomite
  đolomit hang hốc
  cellular dolomite
  đolomit hạt
  granular dolomite
  đolômít macnơ
  marly dolomite
  đolomit pha sét
  clayey dolomite
  đolomit vôi
  calcareous dolomite

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X