• Thông dụng

  Tính từ

  Cosy, warm
  căn phòng ấm áp
  a cosy room
  những luồng khí ấm áp
  gusts of warm air
  cảm giác ấm áp
  a cosy feeling
  nắng xuân ấm áp
  the warm spring sun
  giọng nói ấm áp
  a warm voice
  thấy ấm áp trong lòng
  to feel warm in one's heart

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  lukewarm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X