• Thông dụng

  Tính từ

  Noisy, boisterous, strident, uproarious
  khua chuông trống ầm ĩ
  to raise a din with drums and bells
  quát tháo ầm ĩ
  to bluster
  làm ầm ĩ lên thế
  what's all this din about?

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X