• Thông dụng

  Động từ

  To take cover
  lợi dụng địa hình địa vật để ẩn nấp
  to take advantage of the terrain and take cover, to take cover in the accidents of the terrain
  thằng ẩn nấp sau cái ghế pha
  the boy was hiding behind the sofa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X