• Thông dụng

  Động từ

  To carry in one's arms
  đứa còn ẵm ngửa
  a babe in arms, an infant in arms
  từ thuở còn ẵm ngửa
  from an infant in arms
  vợ tôi đang ẵm đứa con trai đầu lòng trên tay
  my wife is carrying the first son in her arms

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X