• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  conduit
  đường ống nước
  water conduit
  hydrant
  plumbing
  phụ tùng đường ống nước
  plumbing fittings
  water conduit
  water hose
  water main
  water pipe
  ống nước bằng gang
  cast-iron water pipe
  ống nước làm mát
  cooling-water pipe
  ống nước làm nguội
  cooling-water pipe
  phụ tùng lắp ống nước
  water pipe fittings
  water tube
  giàn ống nước
  water tube bank
  nồi hơi ống nước
  water-tube boiler
  nồi hơi ống nước
  water tube boiler
  ống nước giải nhiệt
  cooling water tube
  water-pipe
  ống nước bằng gang
  cast-iron water pipe
  ống nước làm mát
  cooling-water pipe
  ống nước làm nguội
  cooling-water pipe
  phụ tùng lắp ống nước
  water pipe fittings

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X