• Thông dụng

  Danh từ
  cast iron; pig-iron
  span
  (hình ảnh) short preriod time

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  attempt
  định thử gắng
  strive attempt

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cast iron
  bậc cầu thang bằng gang
  cast-iron step
  bản lề gang đúc
  cast-iron joint
  bằng gang đúc
  of cast iron
  bể tắm bằng gang
  cast-iron bath tub
  gang cầu
  nodular cast iron
  gang dẻo
  malleable cast iron
  gang dẻo
  nodular cast iron
  gang graphit cầu
  spheroidal graphite cast iron
  gang graphit dạng tấm
  lamellar graphite cast iron
  gang hợp kim
  alloy cast iron
  gang mềm
  soft cast iron
  gang mền
  soft cast iron
  gang nâu
  grey cast iron
  gang xám
  gray-cast iron
  gang xám
  grey-cast iron
  gang xám cứng
  hard cast iron
  gang đã tôi
  chilled cast iron
  gang đúc cứng
  hard cast iron
  gối đỡ ống nước bẩn bằng gang
  cast-iron soil pipe support
  khuỷu ống gang đúc
  cast-iron elbow
  kim loại gang xám
  gray cast iron
  mặt trước bằng gang
  cast-iron front
  nhiệt nhôm để hàn gang
  cast-iron thermit
  ống dẫn bằng gang đúc
  cast-iron pipeline
  ống dẫn nước bằng gang
  cast-iron soil pipe
  ống gang
  cast-iron pipe
  ống gang
  cast-iron tube
  ống gang (được) bắt bích
  flanged cast-iron pipe
  ống gang măng sông
  joint cast iron pipe
  ống gang đúc
  cast-iron pipe
  ống nối bằng gang đúc
  cast iron fittings
  ống nước bằng gang
  cast-iron water pipe
  sắt gang trắng
  white cast iron
  tấm gối bằng gang hoặc bằng thép
  cast iron steel bearing plate
  pig
  pig iron
  gang thỏi cứng
  hard pig iron
  gang thỏi mềm
  soft pig iron
  gang thỏi photpho
  phosphoric pig iron
  gang tomat
  basic Bessemer pig-iron
  gang đúc
  foundry pig-iron

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  cast-iron

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X