• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  perforated-pipe distributor

  Giải thích VN: Một ống được khoan một đầu; dùng để phát tán luồng hơi trong công đoạn chế biến chất lỏng. Tương tự, xem [[SPARGER. ]]

  Giải thích EN: A pipe perforated near one end; used to distribute vapors into a process liquid. Also, SPARGER.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X