• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  erection stress

  Giải thích VN: ứng suất các bộ phận trong một tòa nhà phải chịu trong suốt thời gian xây [[dựng. ]]

  Giải thích EN: The stresses that a building component is subjected to during construction.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X