• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  affine
  cấu trúc afin
  affine structure
  conic afin
  affine conic
  hình học afin
  affine geometry
  hình học vi phân afin
  affine differential geometry
  không gian afin
  affine space
  nhóm afin
  affine group
  phép biến đổi afin
  affine transformation
  phép cộng tuyến afin
  affine colinearation
  song afin
  bi-affine
  độ cong afin toàn phần
  total affine curvature
  độ cong afin trung bình
  mean affine curvature

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X