• Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  A.h.
  ampere-hour
  ampe giờ kế
  ampere-hour meter
  dung lượng ampe giờ
  ampere-hour capacity
  hiệu suất ampe-giờ
  ampere-hour efficiency
  vôn-ampe-giờ công
  reactive volt-ampere hour
  đồng hồ ampe-giờ
  ampere-hour meter
  đồng hồ vôn-ampe-giờ phản ứng
  reactive volt-ampere-hour meter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X