• Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  ampere
  Ampe (A)
  Ampere (A)
  ampe giây
  ampere-second
  ampe giờ kế
  ampere-hour meter
  ampe hiệu dụng
  effective ampere
  ampe hợp pháp
  legal ampere
  ampe kế giờ
  ampere-hour meter
  ampe mét bình phương
  ampere meter squared
  ampe mét bình phương
  ampere per square meter
  ampe mét bình phương trên jun giây
  ampere square meter per joule second
  ampe phút
  ampere-minute
  ampe thanh dẫn
  ampere-conductor (s)
  ampe thanh dẫn
  ampere-conductors
  ampe trên insơ bình phương
  ampere per square inch
  ampe trên mét
  ampere per meter
  ampe tuyệt đối
  absolute ampere
  ampe-giờ
  ampere-hour
  ampe-vôn kế
  ampere-voltmeter
  ampe-vòng
  ampere-turn
  dung lượng ampe giờ
  ampere-hour capacity
  hiệu suất ampe-giờ
  ampere-hour efficiency
  von-ampe
  volt-ampere
  vôn-ampe công
  reactive volt ampere
  vôn-ampe-giờ công
  reactive volt-ampere hour
  đồng hồ ampe-giờ
  ampere-hour meter
  đồng hồ vôn-ampe-giờ phản ứng
  reactive volt-ampere-hour meter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X