• Thông dụng

  Danh từ

  Brothers, siblings
  anh em chú bác
  first cousins
  gia đình đông anh em
  a large family, a family with many siblings
  tình anh em
  brotherhood
  sự kình địch giữa anh em ruột
  sibling rivalry
  Mates, comrades

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  siblings

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X