• Thông dụng

  Danh từ

  Faction
  chia thành nhiều phái
  to be split into many factions
  tưởng hoạt động phái
  of a factionalist spirit and behaviour
  chủ nghĩa phái
  factionalism

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  faction

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X