• Thông dụng

  Danh từ.

  Commoner
  sự đối lập giữa quý tộc bình dân
  the opposition between aristocrats and commoners
  tầng lớp bình dân
  the sections of common people

  Khẩu ngữ (dùng phụ sau danh từ)

  Antiilliteracy
  giáo viên bình dân
  an antiilliteracy teacher
  lớp bình dân
  an antiilliteracy class

  Tính từ.

  Popular .
  văn học bình dân
  popular literature
  quán ăn bình dân
  a popular restaurant (ưa thích).
  inexpensive, cheap (giá cả); budget (xài cho danh từ ghép)
  budget hotel
  Simple-mannered, democratic-mannered
  tác phong bình dân
  democratic manners
  cách nói năng bình dân
  a democratic way of speaking
  bình dân học vụ
  the Vietnamese antiilliteracy campaign

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  demotic

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  common people
  popular
  bia bình dân
  popular beer
  giá bình dân
  popular price
  đại bình dân
  popular outlets

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X