• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  knockout vessel

  Giải thích VN: Một bình hay bình ngưng sử dụng để tách các giọt chất lỏng từ các khí [[đang. ]]

  Giải thích EN: A vessel or trap used for removing fluid droplets from flowing gases.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X