• Thông dụng

  To stint oneself in everything
  bóp bụng để dành tiền
  to stint oneself in everything to save money
  To stomach it
  bóp bụng chịu không dám nói
  he stomached it and did not dare say a word

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X