• Đo lường & điều khiển

  Nghĩa chuyên ngành

  lead compensation

  Giải thích VN: Sự trong khi phản hồi sử dụng để ổn định hay nâng cao sự phản ứng trong một thời gian [[ngắn. ]]

  Giải thích EN: The feedback compensation that is used to stabilize or improve a system's transient response.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X