• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dead-time compensation

  Giải thích VN: Mọi sự thay đổi nào được thực hiện trong chương trình hay hệ thống để tính đến thời gian chết. Tương tự như sự hiệu chỉnh thời gian [[chết. ]]

  Giải thích EN: Anychanges that are made in a program or system to allow for dead time. Similarly, dead-time correction.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X