• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  hammer
  búa đóng cọc
  drop hammer
  búa đóng cọc
  gravity hammer
  búa đóng cọc
  hammer apparatus
  búa đóng cọc
  pile driving hammer
  búa đóng cọc
  pile-driving hammer
  búa đóng cọc
  pile-driving hammer, pile hummer, pile driver
  búa đóng cọc
  piling hammer
  búa đóng cọc cừ
  sheet pile hammer
  búa đóng cọc kiểu rung
  vibrator pile hammer
  búa đóng cọc kiểu rung
  vibratory pile hammer
  búa đóng cọc một tác dụng
  single-acting pile hammer
  búa đóng cọc động điezen
  diesel pile driving hammer
  búa đóng dấu
  striking hammer
  búa đóng thanh dấu
  printing hammer
  búa đóng đinh
  hammer, nail
  búa đóng đinh nhỏ
  hammer, tack
  búa đóng đinh nhỏ
  tack-hammer
  monkey

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X